Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΟΗΕ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ο ΟΗΕ αναγνώρισε επίσημα το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση, ως απότοκο του δικαιώματος σε επαρκείς συνθήκες ζωής, που πολλές Συνθήκες το αναγνωρίζουν. Το περιλαμβάνουν ήδη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Περίπου 1.5 εκατομμύρια παιδιά κάτω από την ηλικία των πέντε πεθαίνουν από διάρροια. Το 88% των! θανάτων αυτών οφείλεται στην έλλειψη πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση. Η μη πρόσβαση σε νερό επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ανισότητα των φύλων. Τον Ιούλιο του 2010 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ πήρε σαφή στάση διευκρινίζοντας ότι το δικαίωμα αυτό είναι νομικά δεσμευτικό και απορρέει από δικαιώματα αναγνωρισμένα σε διεθνείς συνθήκες.

 Η Διεθνής Αμνηστία, μαζί με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πίεσε θεσμικά τις κυβερνήσεις για την αναγνώριση του δικαιώματος αυτού. Η πίεση απέδωσε και λίγο πριν ψηφιστεί το ψήφισμα οι ΗΠΑ υπαναχώρησαν και δέχτηκαν το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση. Παρόλο που 178 χώρες αναγνώρισαν ρητά το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση, η δράση δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η Μεγάλη Βρετανία δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει το δικαίωμα στην αποχέτευση, ενώ το Ισραήλ εμποδίζει την πρόσβαση των Παλαιστινίων σε ικανές ποσότητες καθαρού και προσιτού νερού για οικιακή χρήση και αγροτικές εργασίες.

Για περισσότερη ενημέρωση σας διαβάστε τη Δημόσια Δήλωση της Αμνηστίας σχετικά με το ψήφισμα αυτό.