Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΟΗΕ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ο ΟΗΕ αναγνώρισε επίσημα το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση, ως απότοκο του δικαιώματος σε επαρκείς συνθήκες ζωής, που πολλές Συνθήκες το αναγνωρίζουν. Το περιλαμβάνουν ήδη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Περίπου 1.5 εκατομμύρια παιδιά κάτω από την ηλικία των πέντε πεθαίνουν από διάρροια. Το 88% των! θανάτων αυτών οφείλεται στην έλλειψη πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση. Η μη πρόσβαση σε νερό επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ανισότητα των φύλων. Τον Ιούλιο του 2010 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ πήρε σαφή στάση διευκρινίζοντας ότι το δικαίωμα αυτό είναι νομικά δεσμευτικό και απορρέει από δικαιώματα αναγνωρισμένα σε διεθνείς συνθήκες.

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Να δοθεί, επιτέλους, οριστική λύση στο πρόβλημα του Καταυλισμού των Τσιγγάνων στη Νέα Αλικαρνασσό

Ο Καταυλισμός των Τσιγγάνων στη Νέα Αλικαρνασσό

Κάθε συζήτηση για το πρόβλημα του Καταυλισμού των Τσιγγάνων στη Νέα Αλικαρνασσό θα πρέπει να έχει σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας που δεν είναι άλλη από την υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει στους Ρομά τις απαραίτητες υποδομές υγιεινής και ασφάλειας που έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες όπως είναι η ύδρευση, η αποχέτευση, το ηλεκτρικό ρεύμα, ο φωτισμός, η αποκομιδή των απορριμμάτων κ.ά.

Ο Καταυλισμός ιδρύθηκε το 1983 όταν η Νομαρχία Ηρακλείου εφάρμοσε την Υγειονομική Διάταξη Α5/696/1983. Δε φρόντισε όμως ποτέ, εδώ και 27 χρόνια, να δημιουργήσει στοιχειώδεις υποδομές για ανθρώπινη διαβίωση. Το 2003 έγινε ένα βήμα για τη λύση του προβλήματος με το χαρακτηρισμό νέου χώρου και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που στοίχησαν 180 εκ. δραχμές. Με ευθύνη του Δημάρχου Νέας Αλικαρνασσού που κατέλαβε τμήμα του χώρου και του Γ.Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης Σ. Τσόκα που τον αποχαρακτήρισε εκείνη η λύση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Οι Τσιγγάνοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης αλλά η υπόθεση ακόμα εκκρεμεί.

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Συνάντηση με τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 εννεαμελής αντιπροσωπεία των μη κυβερνητικών οργανώσεων της Διεθνούς Αμνηστίας και της Ένωσης Πολιτών κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας νομού Ηρακλείου, μετά από αίτημά της, έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Καρούτζο.